Tydzień modlitwy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2021

Temat: Wszystko dla Jego chwały

Tydzień modlitwy w naszej społeczności od 3 do 8 stycznia 2022.

Efz 1:12  Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.” UBG

Efz 1:12  abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.” PNP

To wspaniała wiadomość, która mówi dla kogo żyjemy i w jakim celu. Żyjemy dla uwielbienia chwały Chrystusa. Kiedy mówimy o naszym życiu duchowym, wspólnotowym, rodzinnym, małżeńskim, zawodowym mówimy w kontekście chwały dla Chrystusa. Dlatego nasz tydzień modlitwy oparty jest na liście do Efezjan I refleksji nad tym jak żyć dla chwały Chrystusa oraz modlitwie by zrozumieć co tak naprawdę nas spotkało gdy spotkaliśmy Chrystusa.

Jak pisze Paweł aby :

“Efz 3:21  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia – na wieki. Amen.
 

Niech Bogu Ojcu oraz Jezusowi będzie chwała !!!!!!!

Poniedziałek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 1,1-14;

 • Chcemy dziękować Bogu za wszelkie duchowe błogosława jakie dał nam w Jezusie abyśmy żyli dla Jeszcze większej Jego chwały. 
 • Chcemy dziękować za wybranie nas, abyśmy byli święci, nienaganni, i żyli w miłości. 
 • Dziękujmy, że przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa byli Bożymi dziećmi.
 • Dziękujmy, za odkupinie i przebaczenie grzechów.
 • Dziękujmy za dziedzictwo jakie mamy w Bogu, za zapieczętowanie Duchem Świętym. 

A to wszyztko dla pomnożenia Jego chwały. Niech płynie uwielbienie dla Boga, dla Jego chwały. 

Módlmy się aby wszystko w nas, poprzez to kim staliśmy się w Chrystusie proawdziło nas do życia dla Niego i jeszcze większej chwały dla Niego. 

Wtorek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 2,1-22;

 • Chcemy dziękować Bogu za zbawienie z łaski przez wiarę.
 • Chcemy dziękować za wyzwolenie z sideł diabła, żadzy ciała, do życia oddające chwałę Bogu. 
 • Dziękujemy zbawienie z łaski prowadzi do życia pełnego dobrych czynów. 
 • Dziękujmy, że dzięki krwi Chrystusa, my którzy byliśmy daleko teraz jesteśmy bliscy Bogu. 

Módlmy się, abyśmy zawsze w tych dobrych czynach chodzili. Byśmy pamietali jak wielka łaska nas spotkała. Byśmy pamietali, jak wielkie bogactwo słało się naszym udziałem, stając się współobywatelami świętych I domownikami Boga. 

Módlmy się aby kościół, ta Boża budowla jako cała spójna całość rosła na święty przybytek w Panu, byśmy budowali się na mieszkanie Boga w Duchu.

Środa godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 4,1-32;

 • Dziękujmy Bogu za Kościół, ciało Chrytusa którego głową jest sam zbawiciel. 
 • Dziękujmy za możliwość bycia częścią tego ciała. 
 • Dziękujmy za jedność, prawdę, za Ducha Świętego I dary które Bóg dał kościołowi.

Módlmy się:

 • abyśmy zawsze trwali w zdrowej nauce danej nam w Bożym Słowie, byśmy nie byli miotani różnymi naukami lecz byli wierni temu co czytamy w Słowie. 
 • o misjonarzy, proroków, ewangelistów, nauczycieli by zawsze byli wierni Słowu Bożemu I by te dary służyły Kościołowi. 
 • o duszpasterzy by zawsze wiernie z miłościa I cierpliwością służyli Kościołowi.
 • aby te I inne dary zawsze służyły do zbudowania świętych, I by ci którzy nimi są obdarowani służyli zgodnie z tym obdarowaniem.
 • byśmy byli prawdomówini w miłości. Byśmy wzrastali w otoczeniu miłości.
 • byśmy nie byli próżni jak poganie lecz byśmy każdego dnia poddawali się odnowie naszego umysłu I byli przyobleczeni w nowego człowieka. 

Wiersze 4,25 do 5,20 mówią jakie jest to życie nowego człowieka. 

Czwartek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 5,21-6,4;

 • Dziękujmy Bogu za małżeństwo. Za dzieci, rodziny. 
 • Dziękujmy, że to Bóg jest tym który dał małżeństwo człowiekowi.

Módlmy się o:

 • właściwe relacje w małżeństwie. Relacje wzajemnej uległości. By żony I mężowie dobrze rozumieli czym jest uległość patrzać na Chrystusa. By byli gotowi sobie służyć. By żony były uległe, a mężowie kochający chroniący swoje żony I dbający o nie tak jak dba o nie sam Chrystus.
 • aby w tym świecie, który na każdym kroku podaża piękno Bożego małżeństwa, chrześcijanie pamiętali również jako małżeństwo jesteśmy członkami ciała Chrystusa.
 • o nasze dzieci, by szanowały rodziców by były posłuszne szczególnie w czasie takiego buntu z jakim dziś mamy do czynienia.
 • aby rodzice wychowywali swoje dzieci według wyraźnych reguł  I wskazań Pana. Módlmy sie, aby ojcowie nie pobudzali dzieci do gniewu. 

Piątek godz. 18.00

Fragment z listu do Efezjan 6,10-20;

 • Dziękujmy Bogu, że w duchowej walce nie jesteśmy sami.
 • Dzięujmy, że nasze zwycięstwo jest w Chrystusie.
 • Dziękujmy, że Bóg dał nam skuteczne narzędzie do odporu ataku złego, a jest nim zbroja Boża.

Módlmy sie:

 • żebyśmy każdego dnia zakładali tę zbroje Bożą. Każdy poszczególny element bo tylko wtedy to jest “cała zbroja Boża”.
 • abyśmy zanosili nasze modlitwy w Duchu w każdym czasie.
 • byśmy w modlitiwe byli czujni I wytrwali wstawiając się za świętymi. Za twoimi braćmi I siostrami.
 • aby nasze usta były gotowe do niesienia ewangelii tam gdzie Bóg nas stawia. 

Sobota godz. 17.00

Fragment z listu do Efezjan 3,14-21;
 • Módlmy się tą modlitwą jaką apostoł napisał, aby Chrystus w nas był zakorzeniony.
 • Byśmy mogli pojąć z wszystkimi świętymi , jaka jest długość, szerokość, wysokość I głębokość miłości Chrystusa Pana. 
Efz 3:21  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po “wszystkie pokolenia – na wieki. Amen.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ręce skierowane do góry osób.

  Ręce skierowane do góry osób.