Społeczność Chrześcijańska "Radosna"

Tydzień modlitwy

30 grudnia 2021

Temat: Wszystko dla Jego chwały

Tydzień modlitwy w naszej społeczności od 3 do 8 stycznia 2022.

Efz 1:12  Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.” UBG

Efz 1:12  abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.” PNP

To wspaniała wiadomość, która mówi dla kogo żyjemy i w jakim celu. Żyjemy dla uwielbienia chwały Chrystusa. Kiedy mówimy o naszym życiu duchowym, wspólnotowym, rodzinnym, małżeńskim, zawodowym mówimy w kontekście chwały dla Chrystusa. Dlatego nasz tydzień modlitwy oparty jest na liście do Efezjan I refleksji nad tym jak żyć dla chwały Chrystusa oraz modlitwie by zrozumieć co tak naprawdę nas spotkało gdy spotkaliśmy Chrystusa.

Jak pisze Paweł aby :

“Efz 3:21  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia – na wieki. Amen.
 

Niech Bogu Ojcu oraz Jezusowi będzie chwała !!!!!!!

Poniedziałek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 1,1-14;

A to wszyztko dla pomnożenia Jego chwały. Niech płynie uwielbienie dla Boga, dla Jego chwały. 

Módlmy się aby wszystko w nas, poprzez to kim staliśmy się w Chrystusie proawdziło nas do życia dla Niego i jeszcze większej chwały dla Niego. 

Wtorek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 2,1-22;

Módlmy się, abyśmy zawsze w tych dobrych czynach chodzili. Byśmy pamietali jak wielka łaska nas spotkała. Byśmy pamietali, jak wielkie bogactwo słało się naszym udziałem, stając się współobywatelami świętych I domownikami Boga. 

Módlmy się aby kościół, ta Boża budowla jako cała spójna całość rosła na święty przybytek w Panu, byśmy budowali się na mieszkanie Boga w Duchu.

Środa godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 4,1-32;

Módlmy się:

Wiersze 4,25 do 5,20 mówią jakie jest to życie nowego człowieka. 

Czwartek godz. 18.00

Fragment listu do Efezjan 5,21-6,4;

Módlmy się o:

Piątek godz. 18.00

Fragment z listu do Efezjan 6,10-20;

Módlmy sie:

Sobota godz. 17.00

Fragment z listu do Efezjan 3,14-21;
  • Módlmy się tą modlitwą jaką apostoł napisał, aby Chrystus w nas był zakorzeniony.
  • Byśmy mogli pojąć z wszystkimi świętymi , jaka jest długość, szerokość, wysokość I głębokość miłości Chrystusa Pana. 
Efz 3:21  Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po “wszystkie pokolenia – na wieki. Amen.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ręce skierowane do góry osób.

    Ręce skierowane do góry osób.