Społeczność Chrześcijańska "Radosna"

O nas

Menu dla: O nas

Społeczność Chrześcijańska w Sosnowcu jest częścią Kościoła Chrystusowego w RP.

Kościół Chrystusowy  należy do nurtu Kościołów Ewangelicznych i ma już za sobą  90 lat historii w Polsce. Jako lokalna społeczność chcemy dzielić się dobrą nowiną z ludźmi, którzy żyją wokół nas.
Nie jesteśmy wspólnotą idealnych ludzi, ale doświadczyliśmy przemieniającej mocy Bożej w naszym życiu i chcemy o tym opowiadać każdemu człowiekowi. To wszystko jest wynikiem tego, co również historia potwierdza, ofiary Chrystusa na krzyżu za nasze grzechy. Dlatego każde nasze nabożeństwo jest wyrażaniem wdzięczności Bogu za to, że dał swojego Syna i zachęceniem do podjęcia wyzwania aby zmieniać nasze życie.

Jesteśmy ludźmi, którzy chcą pomagać innym odnaleźć drogę do wolności w Jezusie tak jak my sami mogliśmy ją odnaleźć.

Wszystko w co wierzymy i praktykujemy wynika z nauki Pisma Świętego, staramy się żyć w zgodzie z jej przesłaniem.

Nie ma człowieka, który nie mógłby uczestniczyć razem z nami w tym szukaniu Boga, dlatego zapraszamy każdego, kto ma takie pragnienie.

Pastor Daniel Masarczyk