Społeczność Chrześcijańska "Radosna"

RODO

W dniu 25 maja wchodzi w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z tym informujemy, że Kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:

  • w Kościele – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczo­nej;
  • w poszczególnych Zborach – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
  • w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.

Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych. 
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo(at)chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25.